Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Najlepsze lokaty | Ranking lokat bankowych | Lokata bankowa

Ranking lokat. Znajdź najlepszą lokatę na rynku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjne – czy nasze pieniądze są bezpieczne?

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów)

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym pieniądzom to jedna z podstawowych kwestii związanych z oszczędzaniem. Polski regulator rynku finansowego powołał do życia instytucję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czym jest ta instytucja i czyje środki chroni BFG? Oto podstawowe wiadomości na ten temat.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, której głównym zadaniem i priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności bankom działającym na polskim rynku finansowym. Dodatkowym zadaniem jest zwiększanie zaufania do całego systemu bankowego. Instytucja została powołana w 1995 roku i do tego dnia BFG wypłaciło gwarancje dla klientów ok 100 banków, które zostały postawione w stan upadłości.

Co gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Gwarancji BFG podlegają wszystkie imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Maksymalna kwota gwarancji jest równoważna 100 tys. euro przeliczonej na złote po kursie ogłaszanym codziennie przez Narodowy Bank Polski w dniu zawieszeniu działalności lub ustanowienia zarządu komisarycznego lub ogłoszenia upadłości danego banku.

Gwarancji podlegają środki pieniężne zgromadzone na wszystkich rachunkach jednej osoby w danym banku. Nie ma znaczenia czy są to rachunki lokat terminowych, konta oszczędnościowe, czy zwykle rachunku bankowe. Suma zgromadzonych na tych rachunkach kwot jest gwarantowana przez BFG.

Jak długo się czeka na wypłatę gwarancji?
Zgodnie z przepisami BFG ma obowiązek wypłacić gwarantowane kwoty w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia warunków gwarancji. Wypłata sum następuje w polskiej walucie, bez względu na walutę w jakiej zgromadzone były nasze oszczędności. Nie działa tu zasada kompensowania, oznacza to tyle, że wypłacona będzie kwota zgromadzonych przez klienta środków, bez pomniejszenia jej o wartość zaciągniętych kredytów w danym banku.

Dodatkowo, ochroną BFG oprócz zainwestowanych oszczędności, obejmuje także odsetki, które narosły do dnia spełnienia warunku wypłaty (upadłość) i to bez względu na zawarty w umowie termin ich wymagalności.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny spełnia w Polsce bardzo ważną funkcję. Jego działanie powoduje nie tylko zwiększenie zaufania do całego systemu bankowego, ale w bardzo istotny sposób chroni nasze oszczędności. Pamiętajmy, że w czasie kryzysu i zawirowań na rynku finansowym jest to częściej dużo ważniejsze niż możliwe do osiągnięcia stopy zwrotu bez takich gwarancji.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów)

, , , , , , , , ,